Evias Logo in hero

Hem

Vår vision.

Vi elektrifierar vägarna – så att du kan ladda i farten

Evias – Electric Road System

Varför Evias elvägssystem?

Gasa på mot e-mobilitet.
Bromsa klimatförändringen.

Transport står för nästan 25% av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen. Elfordon är därför en av de viktigaste teknikerna för att minska luftföroreningar och växthusgasutsläpp. Det finns dock fortfarande utmaningar för en övergång till e-mobilitet, utmaningar som elvägar kan hjälpa oss att övervinna.

Räckvidd

Räckvidd

Genom att elektrifiera vägar kan fordon laddas under körning.

Dyra batterier

Dyra batterier

Om ett fordon laddas på vägen behövs inga stora dyra batterier.

Laddningstid

Laddningstid

Du behöver inte hitta parkering med laddning, vilket sparar både tid och parkeringsplats.

Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur

Elvägar är en framtidssäker laddteknik som lämpar sig för delade, autonoma fordon. Inga stopp för laddning behövs och fordonen kan hålla en högre användningsgrad. Det bidrar till färre fordon på vägen och kostnadsbesparingar.


Evias elvägssystem laddar eldrivna fordon när de kör

Hur fungerar det?

1.

GPS kontrollerar om körbanan är utrustad med en elektrisk skena.

2.

Om ja, Evias-laddaren som sitter under fordonet ansluter sig till skenan automatiskt. Skenan levererar ström direkt till elmotorn och laddar samtidigt batteriet. Energiförsörjningen är upp till fem gånger den körda sträckan.

3.

När fordonet gör en omkörning eller befinner sig i slutet av en elektrifierad sektion så lyfts laddaren upp automatiskt.

4.

Den elektriska motorn fortsätter att gå på det uppladdade batteriet.

Conductive eRoads

Elektriska alternativ kontra fossila bränslen

Elvägar – den bästa vägen framåt

Elvägar är ryggraden i morgondagens laddningsinfrastruktur.

Dynamisk laddning är det bästa alternativet som gör att delade och autonoma elektriska fordon kan röra sig dygnet runt utan stopp.

Ingen anledning att bygga stora parkeringsplatser för laddning.

Konduktiv laddning är mycket effektivare än induktiv, det kostar mindre och har mycket låga energiförluster.

En skena nedsänkt i vägen är ett mindre estetiskt ingrepp och innebär heller inga hinder för vare sig cyklister eller snöplogar att nyttja vägen vid behov.