Om Evias

Om

En revolution inom transport:
Ladda elfordon på vägen

rail

Företaget

Femte generationens elväg.
Resan har tagit elva år – men äntligen är vi framme.

Evias utvecklades från Elways®-teknik som startade 2009. Uppfinnaren Gunnar Asplund, med 72 individuella patent och totalt 281 patent, utvecklade en tidig modell av skenorna och testade dem i sitt eget hem. Efter några års utveckling och förändringar byggdes den första testbanan 2012, nära Arlanda flygplats, i Stockholm. Efter att ha vunnit en upphandling elektrifierades en allmän väg med tekniken 2017.


Den första godkända ellastbilen godtogs samma år och kan nu testas på elvägen. Den har även använts för kommersiell trafik för att transportera gods mellan depån och flygplatsen.

Löser alla dina behov

Våra främsta mål

Hållbara samhällen

Hållbara samhällen

Genom att elektrifiera huvudvägarna med Evias-lösningen blir elektriska fordon överlägsna bränslefordon eftersom de varken behöver stanna för laddning eller för att tanka. Tack vare beräkningar, experiment och flera års testning har vi utvecklat kostnadseffektiva lösningar för att ladda både lätta och tunga fordon under körning.

Ständig utveckling

Ständig utveckling

Vi stannar inte vid generation fem. Vi arbetar ständigt för att kunna leverera en ännu bättre lösning och fortsätta vara det bästa högteknologiska, hållbara och kostnadseffektiva alternativet på marknaden.

Ökad levnadsstandard

Ökad levnadsstandard

De flesta fordon står stilla 95% av tiden. Det är inte särskilt hållbart. Men att erbjuda tillgång till ett fordon när det behövs – till ett överkomligt pris – är det. Elbilar som laddas när de kör är det billigaste sättet att transportera både människor och varor.

Containers in shipyard

Minskar luftföroreningar och vårdkostnader, en mil i taget

Fossildrivna bilar är en stor faktor till hälsoproblem. Hälsoproblem som kostar oerhört mycket för samhället. Partiklar i luften och kväveoxider orsakar sjukdomar och för tidiga dödsfall som i sin tur leder till produktionsbortfall, minskad avkastning och förluster inom handel och sparande. I Nederländerna kostade en bil på vägen 18 815 euro i hälsoproblem under sin livstid. I Tyskland 2015 var kostnaden 20 532 euro per bil. Genom att minska utsläppen från bilar skapar vi inte bara ett renare och hälsosammare samhälle – vi räddar liv.

We electrify the roads. So you can charge while you drive.