Teknologi

Teknologi

Existerande infrastruktur leder till klimatmålen

Evias technology
The fast track to e-mobility.

Om

En snabbare väg till e-mobilitet

Evias har utvecklat ett ekosystem för att ladda elfordon, var de än befinner sig, utan att stanna för laddning. Systemet håller reda på energiförbrukningen och håller alltid fordonet igång. Det hjälper övergången till autonomiska fordon.

Flexibla lösningar.

Ladda på vägen, på plats eller baserat på dina behov.

ERS

Elektriskt vägsystem

Evias har utvecklat ett system för att ladda elektriska fordon - både lätta och tunga - under körning. Det eliminerar nuvarande begränsning hos batteridrivna fordon. Genom att elektrifiera huvudvägarna med denna lösning blir elfordon överlägsna bränslefordon tillgängliga de varken behöver stanna för att ladda eller tanka.

a truck on a road

Laddningsstationer

Med samma teknik som det elektriska vägsystemet erbjuder Evias också laddningsstationer som kan användas av alla slags elfordon. Lämplig vid ändstationer för bussar eller en parkeringsplats, dessutom i samma prisklass som vanliga snabbladdningskontakter.

machine

Elektrisk gruvdrift

I partnerskap med Olitek, ett företag från Australien med en lång historia inom utveckling av gruvutrustning, har vi lanserat varumärket BluVein – den sista pusselbiten för helt elektriska gruvor. Ett säkert, standardiserat och intelligent dynamiskt laddningssystem för batterifordon, baserat på Evias Electric Road System-teknik.

En beprövad infrastruktur som faktiskt fungerar

Elektrifierade vägar med konduktiv laddning underifrån fungerar för alla typer av transporter, både personbilar och större fordon som bussar och lastbilar. Energi överförs från elskenan på vägen till fordonet med en rörlig arm. Så länge fordonet befinner sig ovanför skenan är kontakten nere. Vid omkörning av ett annat fordon lyfts den automatiskt.

Elektriciteten matas från elnätet, omvandlas till låg spänning och överförs via den rörliga armen till fordonets batteriladdare innan den når elmotorn. Antingen direkt eller genom batteriet.

Ladda genom smuts, regn och snö

Regnvatten dräneras från skenan och snö och is smälter bort genom att värma upp den. Kontaktens speciella design är utformad för att hantera både sand och smuts, men även mindre föremål som kontakten kastar ut ur skenan. Alla fordon bidrar till städningen så ju fler som kör på elvägen, desto renare blir den.

Charge while you drive